LES PROTAGONISTES

UNION SOVIÉTIQUE

CHUIKOV VASILI GÉNÉRAL

KONIEV IVAN STEPANOVITCH MARÉCHAL

ROKOSSOVSKY KONSTANTIN MARÉCHAL

STALINE JOSEPH

TIMOCHENKO KONSTANTINOVICH GÉNÉRAL

ZHUKOV GEORGI MARÉCHAL